Czytanie z kosci - Szamaek Jakub
Szlachetny człowiek je, żeby żyć, a nie żyje, żeby jeść.