Chichot losu - Hanka Lemańska
Można żyć z problemem póki się go nie nazwie, bo kiedy się go nazwie, to już trzeba coś z nim zrobić. Albo zabrać się za rozwiązywanie, albo polubić i mieć dalej.