Elantris - Brandon Sanderson, Aleksandra Jagiełowicz
Znalazłem cel", przeczytał. "Przedtem żyłem, lecz nie wiedziałem, dlaczego. Teraz mam obrany kierunek. Nadaje on chwałę wszystkiemu, co robię. Służę w Imprerium Jaddetha i moja służba jest związana bezpośrednio z Nim. Jestem ważny.