Elantris - Aleksandra Jagiełowicz, Brandon Sanderson
Co się jednak stało z chłopcem - Hrathenem? Co z wiarą, tą pasją, którą do niedawna odczuwał? Prawie jej już nie pamiętał. Ta część jego życia minęła szybko, a wiara zmieniła się z płonącego ognia w przyjaźnie ciepło.