Portret Doriana Graya - Oskar Wilde
Płytki żal i płytka miłość żyją długo. Wielka miłość i wielki ból giną od własnego nadmiaru