Portret Doriana Graya - Oskar Wilde
Przypominam sobie, co raz powiedziałeś, że nad wszystkimi dobrymi postanowieniami unosi się jakieś fatum: wszystkie bez wyjątku zbyt późno bywają powzięte. Ja swoje powziąłem istotnie za późno