90 minut w niebie - Don Piper, Cecil Murphey
Wszystko co doświadczyłem, było dla moich zmysłów wspaniałe.