Clovis LaFay Magiczne akta Scotland Yardu - Anna Maria Lange
(...) Clovis LaFay właśnie wchodził w wiek, gdy wszystko wie się najlepiej, nie było sensu ciągnąć rozmowy