Gdzie jesteś, Jimmy? - Caroline Leavitt
To dziwne - myślał - że gdy ludzie odchodzą, świat nie wypełnia pozostawionej po nich pustki.