Kod Leonarda Da Vinci  - Dan Brown, Krzysztof Mazurek, Zbigniew Mikołejko
Kiedy nie ma się dobrej odpowiedzi na pytanie, pozostaje odpowiedź szczera.