Człowiek z Wysokiego Zamku - Lech Jęczmyk, Philip K. Dick
Zadziwiająca jest ta zdolność literatury, nawet taniej, popularnej literatury, do działania na wyobraźnię.