Pięć lat Kacetu - Stanisław Grzesiuk
Na zakończenie swoich wspomnień przytoczę słowa kolegi, Stanisława Nogaja, który powiedział kiedyś coś w tym sensie: "Ci, którzy nie byli sami w obozie, niech nie sądzą tych, którzy tam przebywali". Tak, rację miał Nogaj. Co może powiedzieć o życiu w obozie ten, który tam nie był? Gotów jest sądzić każdego za jego poszczególny czyn, nie zdając sobie sprawy z warunków ogólnych i zwierzęcej walki o byt (...)
Ci, co nie byli w obozie, gdy im opowiada ktoś albo czytają coś o obozie - nie powstrzymują się od wydawania swojego sądu o ludziach i wypadkach, bo sądem swym skrzywdzić mogą tych ludzi.