Pamiętnik z mrówkoszczelnej kasety - Mark Helprin
- Chcesz znać prawdę?
- Zawsze chcę znać prawdę - powiedziałem. - A ty nie? Każdy zawsze chce znać prawdę.