Łukaszenko. Dyktator w kołchozie Białoruś - Michał Kacewicz
Wszyscy się go czepiają, a on taki porządny, taki dobry.