Poza czas i nieśmiertelność - Brian Leslie Weiss

Źródłem szczęścia jest prostota.
Dążenie do przesady w myśli i czynach pozbawia nas szczęścia,nadmiar zaciemnia podstawowe wartości.