Szczęście do wzięcia - Jason F. Wright, Zbigniew Kasprzyk

nie da się przyspieszyć procesu osiągania doskonałości.