Niebezpieczny pocałunek - Jackie Collins
Przetrwać - Gino nauczył ją, że nie ma nic ważniejszego i dobrze tą lekcję opanowała