Siła strachu - Koethi Zan
(...) żadne słowa nie pomogą nikomu przejść przez rozpacz. Trzeba pozwolić, by fale bólu nadchodziły raz za razem, aż zaczną się powoli, stopniowo cofać.