Przeszłość kończy się dzisiaj - Beata Piliszek-Słowińska
Życie i śmierć, smutek i radość, początek i koniec przeplatały się ze sobą.